اختلالات گفتار و زبان کدم اند؟ گفتاردرمانی چگونه است؟

 اختلالات گفتار و زبان آسیب شناس گفتار وزبان به مشاوره، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان می پردازد. هرگونه نقص و تاخیر در رشد طبیعی گفتار و زبان توسط گفتاردرمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. انواع اختلالات گفتا رو زبان و علائم آنها شامل : اختلال در تولید و تلفظ صداها: وقتی فردی بعضی […]