پروفایل دکتر سیده نرجس رودبارکی

پروفایل متخصصان و مشاوران آرامش ماندگار

نام: سیده نرجس

نام خانوادگی: رودبارکی

پست الکترونیک: info [at] dr-roudbaraki.ir

سایت / بلاگ: dr-roudbaraki.ir

تخصص: روانپزشک – متخصص اعصاب و روان

شماره عضویت نظام پزشکی: ۱۲۵۳۲۹

تحصیلات

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه و شهر محل تحصیل

مدت تحصیل

دکترا تخصصی بالینی

اعصاب و روان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

دکترای حرفه ای

پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸

عضویت ها و سوابق درمانی و شغلی

شماره

عضویت و سابقه

بازه زمانی

۱

عضو سازمان نظام پزشکی

از سال ۸۸ تاکنون

۲

متخصص اعصاب و روان شاغل در بیمارستان لقمان حکیم سرخس

از سال ۹۵ تا ۹۷

۳

همکاری درمانی با بیمارستان های شریعتی و کامیاب (امدادی) مشهد

سال ۱۳۹۷ تا کنون

مقالات علمی و پژوهشی

شماره

نام نویسندگان

عنوان مقاله

محل چاپ

سال انتشار

۱

Behdani F, Roudbaraki SN, Saberi-Karimian M, Tayefi M, Hebrani P, Akhavanrezayat A, Amlashi SV, Ferns GA, Ghayour-Mobarhan M

Assessment of the efficacy of omega-3 fatty acids on metabolic and inflammatory parameters in patients with schizophrenia taking clozapine and sodium valproate

Psychiatry research

۲۰۱۸ Mar 1;261:243-7

۲

Roudbaraki SN, Behdani F, Hebrani P, Ghayour-Mobarhan M, Vahabi Amlashi S.

Omega-3, Metabolic Syndrome, and Schizophrenia: A review.

Journal of Patient Safety & Quality Improvement

۲۰۱۷ Jan 1;5(1):502-4.

۳

Zahra Moghanizadeh

Mohammad Reza Fayyazi Bordbar

Mehdi Fathi

Seyyedeh Narjes Roudbaraki

 Shahrokh Makvand Hosseini

The efficacy of augmentation of self-hypnosis on pharmacotherapy on the trait and state anxiety in patients with generalized anxiety disorder

Mediterranean Journal of Clinical Psychology

Volum 4, No 2, 2016

کارگاه‌ها و دوره‌ها

شماره

دوره های آموزشی

نام دوره

مدرس

محل آموزش

سال و مقدارساعت

۱

کارگاه فرزند پروری

دکتر ناظمیان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهمن ۹۴

۸ ساعت

۲

کارگاه زوج درمانی

دکتر سلیمی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اردیبهشت ۱۳۹۴

۲۴ ساعت

۳

کارگاه آموزشیCBT  اطفال

دکتر محمودی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اسفند ۱۳۹۲

۱۲ ساعت

۴

کارگاه آموزشی روان درمانی تحلیلی

دکتر رضاعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آذر ۱۳۹۳

۸ ساعت

۵

کارگاه آموزشی سایکوسوماتیک (روان تنی)

سمینار سه روزه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اردیبهشت ۱۳۹۷

۲۰ ساعت

با ما در ارتباط باشید

جهت مشاهده پل‌های ارتباطی میان ما و شما به لینک زیر مراجعه نمایید.